Privatlivspolitik

1. Registrator

Fokusdigital.dkHammerensgade 1, 1267 København K

2. 2. Ansvarlig for tinglysningsspørgsmål:

kd.latigidsukof%40ecivresednukFokusdigital.dkHammerensgade 1, 1267 København K
Tlf 36 96 05 98

3. Registrer navn

Kunderegister hos Fokus Digital

4. Formål med behandling af personoplysninger

Personoplysninger, der opbevares i registret, behandles i overensstemmelse med kravene i persondatalovens § 8 til at varetage Fokus' kunderelationer. Fokus tilbyder digital markedsføring. Grundlaget for behandlingen af ​​personoplysninger er det relaterede kundeforhold, kundens samtykke, en ordre givet af kunden eller en anden relevant forbindelse.
Fokus bruger persondata generelt til kundepleje og udvikling, kundekommunikation, marketingplanlægning og målretning, kundeservice. Fokus anvender persondata til fjernsalg og direkte markedsføring som tilladt i henhold til persondataloven.
Derudover kan den dataansvarliges samarbejdspartnere med visse begrænsninger have ret til at bruge oplysningerne til de førnævnte formål relateret til deres egen virksomhed, for eksempel til udvikling og implementering af forskellige fælles services, koncepter og forretningsmodeller.

5. Registerets dataindhold

Registeret indeholder følgende oplysninger om registrerede kunder.Oplysninger relateret til personen, ledelsen af ​​kundeforholdet og den faktiske sammenhæng, herunder:Firmanavn, personnummer og kontaktpersonE-mailadresse, telefonnummer, hjemmesideadresse.Købsoplysninger såsom produkt, pris, tilbud, levering og faktureringsoplysningerMarkedsføringstilladelser (opkald, trykt direkte markedsføring, SMS og e-mail)Kommunikationshistorik for kundeforholdet (f.eks. e-mail-beskeder og opkaldsdata), klager.

6. Regelmæssige informationskilder

Personoplysninger indsamles fra den registrerede person i den dataansvarliges egen drift i forbindelse med kundetransaktioner, fx via telefon, onlineservice, kundearrangementer og kundemøder. Personoplysninger kan også indsamles, opbevares og opdateres fra virksomheder og myndigheder, der tilbyder opdateringstjenester.

7. Regelmæssig videregivelse af oplysninger

Oplysninger kan videregives til Fokus' samarbejdspartnere og myndigheder inden for rammerne af gældende lovgivning. Oplysninger kan videregives til myndighederne, hvis det kræves af lov eller regler, for eksempel for at efterforske misbrug. Herudover kan den dataansvarlige inden for rammerne af persondataloven overføre oplysningerne i registret til sine direkte markedsføringsregistre efter kundeforholdets ophør og den faktiske sammenhæng.

8. Dataoverførsel uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Oplysninger overføres ikke uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde uden kundens tilladelse. De servere, der er nødvendige for at bruge programmerne, er placeret i EU- eller EØS-området eller i lande uden for EU og EØS som nævnt i persondatalovens § 22, hvor EU-kommissionen har fastslået, at niveauet for databeskyttelse er tilstrækkeligt.

9. Registerbeskyttelsesprincipper

Personoplysningerne i registret behandles fortroligt. Brugen af ​​registret er instrueret i organiseringen af ​​registratoren, og adgangen til personregistret er begrænset, således at oplysningerne i registret, der er lagret i systemet, kun kan tilgås og bruges af de medarbejdere, der har ret hertil. på vegne af deres arbejdsopgaver, og som har brug for oplysningerne i deres hverv. Personale, der håndterer personoplysninger, har tavshedspligt.
Indtastning af systemet kræver, at hver bruger af registeret indtaster et brugernavn og en adgangskode. Derudover er den dataansvarliges datanetværk og den hardware, registret er placeret på, beskyttet af en firewall og andre tekniske foranstaltninger. Bortskaffelse af materialer, der indeholder personoplysninger, sker sikkert.

10. Registrantens indsigtsret

Kunden har efter anmodning ret til at få oplyst, hvilke oplysninger der opbevares om ham, og hvor oplysningerne løbende indhentes til registret, hvor oplysningerne anvendes og løbende videregives. Oplysningerne gives til kunden i en forståelig form og om nødvendigt skriftligt. Datatjek er gratis én gang om året. Anmodninger skal rettes i et personligt underskrevet brev til adressen Fokus, Hammerensgade 1, 1267 København K.

11. Ret til at kræve berigtigelse af oplysninger

Den dataansvarlige retter, sletter eller udfylder personoplysninger i registret, som er ukorrekte, unødvendige, ufuldstændige eller forældede i forhold til formålet med behandlingen, på eget initiativ eller efter anmodning fra den registrerede. Derudover kan personoplysninger slettes, hvis kunden misbruger tjenesten eller deltager i kriminelle eller andre forbudte aktiviteter ved at bruge tjenesten. Den registrerede skal kontakte den dataansvarlige for at rette oplysningerne. Anmodninger skal rettes i et personligt underskrevet brev til adressen Fokus, Hammerensgade 1, 1267 København K.

12. Andre rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger

Den registrerede har endvidere ret til at forbyde den dataansvarlige at behandle oplysninger om ham/hende til de formål, der er nævnt i denne registreringserklæring, medmindre andet er aftalt mellem den dataansvarlige og den registrerede. Anmodninger om rettelse af oplysninger vedrørende markedsføringsforbud (opkald, trykt direkte markedsføring, sms og e-mail) skal sendes i et personligt underskrevet brev til adressen Fokus, Hammerensgade 1, 1267 København K.